Nou Centre infantil bilingüe 0-3 a Rubí, "Els Rubi's crea".

Centre infantil innovador i progressista que busca fomentar les capacitats i els ritmes individuals de cada infant oferint-los un ambient relaxat i ple d’estímuls. Partint dels principis de l’educació lenta i seguint els nostres referents pedagògics, (Montessori, Waldorf, Reggio Emilia...), ens enfoquem en les bases del sistema finlandès per proposar el mètode "CREA" :

Creixent
Renovant
Estimulant
Aprenent

  • La nostre metodologia intenta allunyar-se d’un sistema de vegades massa estructurat i poc flexible que no té en compte les necessitats i els ritmes de cada infant.
  • Posem èmfasi en el desenvolupament de la curiositat, la creativitat i l'experimentació.
  • No es una qüestió de transmetre informació, sinó que és més important aprendre a aprendre.
  • Les classes es converteixen en un espai obert on les mestres fomenten molt la participació activa dels infants.
  • L’anglès s’introdueix a la vida diària dels infants al centre i es treballa d’una manera significativa i integral.
  • La relació amb les famílies i la comunicació entre ambdós contextos és un dels pilars fonamentals de la nostra metodologia, cercant el millor desenvolupament dels més petits.

 

VISITA'NS A FACEBOOK I INSTAGRAM

El nostre centre

El centre romandrà obert
de setembre a juliol
de 7:30h a 17:30h.

Es faran casals en funció de la demanda
i les necessitats de les famílies.

Trets d’identitat i metodologia

Actitud

Fomentem l’actitud activa dels infants, així com l’esperit curiós, la investigació i l’experimentació pràctiques.

Respecte

Treballem el respecte pel món que els envolta, tant pel medi ambient com pels materials i espais on es relacionen.

Diversitat

Acollim la diversitat cultural facilitant i fomentant la convivència des del respecte, la comprensió i la tolerància.

Llengua

Partim del català com a llengua vehicular, treballant els aspectes culturals i populars propis però tenint en compte que vivim en una societat plural, diversa i multilingüe. Per això, tot i ser el català la llengua d’us comú, vetllarem per la no discriminació. Es donarà gran importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Creativitat

Procurem que els infants potenciïn la seva creativitat, generant coneixement amb activitats molt diverses on ells siguin els protagonistes, utilitzant l’experimentació activa, la manipulació directa i la capacitat observadora.

Música

Utilitzem el llenguatge musical per desenvolupar la capacitat auditiva i d’expressió dels infants des de totes les vessants.

Comunicació

El centre dóna gran importància a la capacitat comunicativa dels infants en totes les seves vessants. Tant a nivell gestual i emocional en els més petits com verbal a partir de l’aprenentatge de les llengües d’una manera integrada i significativa en les rutines diàries del centre.

Psicomotricitat

Potenciem el llenguatge psicomotriu com a base del seu desenvolupament, ja que ofereix als infants la possibilitat de conèixer i dominar l’espai que els rodeja i les possibilitats del propi cos en relació a sí mateixos i en la relació amb els altres.

Exterior

Ajudem al desenvolupament integral de l’infant fomentant el seu propi descobriment del món que l’envolta a partir de l’experimentació i la vivència. Busquem una organització de l’espai que procuri un ambient ric en experiències directes diàries donant gran importància a l’espai exterior com a espai d’aprenentatge.