Condicions d’ús

El lloc web www.elsrubiscrea.com és propietat de ELS RUBIS CREA, S.L., Av. Josep Ferrer i Domingo núm. 32, local 3, Rubí (Barcelona), registrada a Espanya, amb correu electrònic info@elsrubiscrea.com, proveïda de C.I.F. núm. B-67.156.521.

El web www.elsrubiscrea.com està allotjat als servidors d'Abansys & Hostytec, S.L., responsable de la política de cookies i privacitat del servidor, dins de la UE. Veure política de privacitat de Abansys & Hostytec, S.L. (https://www.abansys.com/legal).

El present avís legal regula l'accés i utilització del lloc web allotjat sota el domini www.elsrubiscrea.com, i s'informa a l'usuari que la utilització de la web implica l'acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal.

L'ús de la pàgina web implica l'acceptació d'aquests termes i condicions. Si no estàs d'acord amb això, no tens dret a accedir i /o utilitzar el lloc web.

Aquests termes i condicions estan subjectes a canvis. ELS RUBIS CREA, S.L. es reserva el dret de modificar-los a qualsevol moment. La notificació de qualsevol modificació, s'efectuarà mitjançant la publicació dels termes i condicions modificats en el Lloc web. Els termes i condicions modificats entraran en vigor immediatament. L'última actualització s'ha realitzat en data 07 de maig de 2018.

Drets propietat intel·lectual http://www.elsrubiscrea.com

ELS RUBIS CREA, S.L. és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web http://www.elsrubiscrea.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web http://www.elsrubiscrea.com sense el consentiment previ i per escrit.

Garantia i exempció de responsabilitat

ELS RUBIS CREA, S.L. intenta oferir i subministrar tots aquells mitjans necessaris per donar les màximes garanties de tractament de la informació. Malgrat això, no es pot responsabilitzar ni acceptar peticions d'indemnització sobre modificacions de dades o accessos exteriors realitzats amb mala fe per terceres persones.

ELS RUBIS CREA, S.L. com a responsable d'aquesta web, es compromet a tractar la informació dels seus usuaris amb plenes garanties. Complim amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Per això, aquesta web compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Sobre les dades personals que recopilem i com ho fem, heu de llegir atentament el nostre apartat Política de Privadesa.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l'usuari a ELS RUBIS CREA, S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ELS RUBIS CREA, S.L., assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb l'establert en la normativa vigent en protecció de dades.

En relació als continguts de la pàgina web, ELS RUBIS CREA, S.L. considera que la informació és exacta, però pot contenir errors o imprecisions i no garanteix que les funcions o les aplicacions contingudes en ella no es puguin interrompre o estiguin lliures d'errors. Per tant, no es responsabilitza dels errors del sistema o fallades, temporals o permanents, de la pàgina web, la seva aplicació o altres eines.

Ocasionalment la pàgina web pot estar inactiva per qüestions tècniques sent necessària la seva actualització amb certa periodicitat, per la qual cosa ELS RUBIS CREA, S.L. no es responsabilitza que el lloc web no estigui disponible durant aquest espai de temps.

Enllaç cap a i des d'altres llocs web

Els enllaços a llocs web de tercers situats en aquest lloc web es proporcionen únicament per a la teva conveniència. ELS RUBIS CREA, S.L. no és propietària d'aquestes pàgines web, ni les ha revisat, ni gestiona, ni controla, per tant, si accedeixes a les mateixes ho fas sota la teva pròpia responsabilitat. ELS RUBIS CREA, S.L. no es responsabilitza del contingut dels mateixos, ni té interès algun en què puguis contractar serveis que es puguin oferir en elles. La informació que es proporcioni en aquests llocs està subjecta a les polítiques de privadesa que s'utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privadesa.

Exclusió de responsabilitat

Prenem totes les mesures raonables per assegurar que la informació en el nostre lloc web sigui correcta. No obstant això, ELS RUBIS CREA, S.L. no té obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent-li a l'usuari disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. ELS RUBIS CREA, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris durant la prestació del servei de la web.

Cookies

La pàgina del nostre lloc web utilitza cookies. Preguem llegeixis detingudament el nostre apartat específic relatiu a Cookies.

Contacte

Si tens algun dubte sobre aquests Termes i condicions, pots enviar-la per correu postal, a l'adreça esmentada anteriorment, o manar un correu electrònic a info@elsrubiscrea.com, posant com referencia “Termes i Condicions Web www.elsrubiscrea.com”

Dret aplicable

Aquests Termes i condicions es regiran i s'interpretaran de conformitat amb la legislació vigent a Espanya.

Tribunal competent

Totes les disputes relacionades amb aquests Termes i condicions seran de competència exclusiva del tribunal competent de Rubí, Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls.