El pati com a font d’aprenentatge

El nostre pati

El pati i el joc a l’exterior ens ofereixen una gran font d’aprenentatge. Quan estem en contacte amb la natura, descobrim noves maneres de connectar i relacionar-nos amb l’entorn i es crea i es posa de manifest la capacitat dels més petits de descobrir, de relacionar-se i de compartir.

Quan surtim al pati, ens sentim lliures, la nostra capacitat creativa elabora noves connexions i genera tota una serie de sensacions que ens ajuden a entendre el món i a formar part d’aquest.

Quan som petits, tots els estímuls, sensacions, sentiments i relacions es converteixen en una gran font d’aprenentatge i el pati ens permet redescobrir, reinterpretar i reconnectar.

El pati té una funció de desconnexió, de pausa, és una gran font de recursos educatius, creatius i vivencials. A més fomenta la socialització i el joc amb els companys i companyes i amb nosaltres mateixos.

També permet als i les mestres entendre els petits i les relacions que estableixen i es treballa d’una manera natural la resolució de conflictes i la capacitat comunicativa.

És per això que Els Rubi’s dóna tanta importancia al pati i utilitza l’espai exterior per dur a terme petites activitats, dinàmiques i jocs. Perquè volem que els més petits creixin connectats amb sí mateixos i amb el món que els envolta d’una manera natural, lliure i segura, potenciant sempre la seva autonomia i el descobriment i la curiositat innata dels petits i petites.