Partint dels trets d’identitat i dels objectius que persegueix el centre i el seu equip docent, definim una línia metodològica que compta amb uns punts clau que són els següents:

  • Estimular l’aprenentatge significatiu provocant la funcionalitat dels aprenentatges adquirits.
  • Adequar les propostes a les necessitats, característiques i preferències de l’alumnat.
  • Potenciar l’experimentació i el joc com a font d’aprenentatge, utilitzant el descobriment com a mitjà privilegiat per establir nous aprenentatges.
  • Fomentar l’expressió oral tant en català i castellà com en anglès.
  • Impulsar la participació activa dels infants en funció del ritme i les característiques de cadascun.
  • Promoure les relacions personals entre els infants respectant les necessitats individuals.
  • Incentivar tant el coneixement personal com el coneixement de l’entorn a partir de l’observació, l’experimentació i les activitats.