• Aconseguir que els infants se sentin respectats, compresos i estimats.
  • Identificar les necessitats particulars i individuals de cada infant.
  • Fomentar l’autonomia dels infants potenciant la seguretat en si mateixos.
  • Proporcionar una formació plena, rica en estímuls, experiències i vivències.
  • Desenvolupar les habilitats socials i la capacitat comunicativa.
  • Potenciar la creativitat i la curiositat dels nens i nenes.
  • Estimular amb la pràctica, la capacitat afectiva, des de la proximitat i el contacte.
  • Afavorir el respecte per l’entorn, pels materials i pels diferents ritmes.
  • Ajudar-los a prendre consciència de les capacitats i limitacions del propi cos i empatitzar amb les dels companys/es.
  • Impulsar l’ús de la llengua anglesa fent-la servir com a mitjà quotidià de comunicació al centre.