El centre romandrà obert de setembre a juliol. Es faran casals en funció de la demanda i les necessitats de les famílies.

Horari i calendari

Acollida matí
7:30-9h
Horari de matí
9-12h
Dinar i migdiada
12-15h
Horari complert
7:30-17:30h
Acollida tarda
17-17:30h

Grups

S’organitzaran els grups no només en funció de l’edat sinó tenint molt en compte les característiques de cada infant. Seran grups flexibles i podran ser modificats en cas que l’equip docent cregui que serà millor pel desenvolupament de l’infant. Cada grup comptarà amb una mestra titular i, a més,  amb una mestra auxiliar i mestra d’anglès que conviurà amb els infants en un ambient quotidià i afectuós.

Hi haurà tres grups: