Què entenem per creativitat i perquè és important desenvolupar-la.

A Els Rubi’s entenem la creativitat com la capacitat de generar respostes o solucions als petits reptes de la vida quotidiana.

No s’entén la creativitat només des d’una vessant artística o plàstica sinó solucions diverses davant de qualsevol petit repte al qual els més petits han de fer front. Reptes i conflictes de qualsevol tipus, sigui a l’hora de compartir, de comunicar-se, d’expressar-se, sigui en el llenguatge que sigui, o de desenvolupar-se.

Des d’Els Rubi’s intentem que els més petits aprenguin a prendre decisions fomentant la seva autonomia, la seva capacitat comunicativa, la resolució de conflictes i la posada en pràctica de tècniqjes i estratègies que els permetin entendre tant els seus companys i clmpanyes com el món que els envolta.

Molts cops, els adults intervenim per tal de facilitar-los aquesta feina, de gestionar els petits conflictes que els sorgeixen i donar-los directrius. Però els deixem realment descobrir per ells i elles mateixos/es? Els permetem enfadar-se amb els companys/es i mirar de solucionar-ho? Els permetem experimentar com ells necessiten fer-ho?

Generalment ens costa deixar-los fer, deixar-los caure, deixar que trobin per aí mateixos la solució a allò que els està passant.

I, per això, la importànvia de treballar la mentalitat creativa, aquesta capacitat de generar solucions i opcions o alternatives des de la seva experiència o intuició.
Deixem-los entendre, captar, interpretar, descobrir i experimentar cada sentiment, sensació, frustració o vivència. I permetem-los buscar solucions. Oferim-los propostes que els permetin decidir, investigar i CRÉIXER!