Els Rubi's és un centre infantil per a nens i nenes de 0 a 3 anys. El nostre projecte gira entorn el concepte d’educació lenta. Una metodologia que permeti als infants conèixer i adaptar-se a l’entorn tenint en compte els ritmes i necessitats individuals de cada un i on es busca que l’aprenentatge sigui significatiu per als nens i nenes i no una finalitat. L’objectiu, per tant, no esta en l’adquisició de coneixements sinó en l’aportació de tècniques, eines i recursos que ajudin els més petits a desenvolupar-se d’una manera relaxada, respectuosa i on ells siguin el propi motor del seu aprenentatge, respectant així el seu espai i el temps que necessitin, buscant una major autonomia i comprensió del que els rodeja.

Vivim en un món on es valora l’eficàcia, la responsabilitat, la rapidesa i la resolució per a la consecució d’objectius en el mínim temps possible. El mètode CREA planteja una alternativa a l’acceleració que moltes vegades condiciona la nostra vida i, en conseqüència, la dels petits. Tot va a una velocitat que no ens permet adonar-nos de les coses que passen al nostre voltant, de les necessitats de cadascun i dels objectius que realment tenim. Una societat que ens porta sovint a la despersonalització.

Considerem que l’aprenentatge és una eina bàsica i primordial per al creixement personal dels infants i el motor que els permet adaptar-se i introduir-se a la societat i que, per això, és important crear un ambient relaxat però engrescador on ells participin de manera activa en el seu procés de creixement.

A continuació exposem els trets d’identitat del nostre centre i de la nostra metodologia:

  • Partim del català com a llengua vehicular, treballant els aspectes culturals i populars propis però tenint en compte que vivim en una societat plural, diversa i multilingüe. Per això, tot i ser el català la llengua d’us comú, vetllarem per la no discriminació. Es donarà gran importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa.
  • Fomentem l’actitud activa dels infants, així com l’esperit curiós, la investigació i l’experimentació pràctiques.
  • Acollim la diversitat cultural facilitant i fomentant la convivència des del respecte, la comprensió i la tolerància.
  • Treballem el respecte pel món que els envolta, tant pel medi ambient com pels materials i espais on es relacionen.
  • Procurem que els infants potenciïn la seva creativitat, generant coneixement amb activitats molt diverses on ells siguin els protagonistes, utilitzant l’experimentació activa, la manipulació directa i la capacitat observadora.
  • Utilitzem el llenguatge musical per desenvolupar la capacitat auditiva i d’expressió dels infants des de totes les vessants.
  • Potenciem el llenguatge psicomotriu com a base del seu desenvolupament, ja que ofereix als infants la possibilitat de conèixer i dominar l’espai que els rodeja i les possibilitats del propi cos en relació a sí mateixos i en la relació amb els altres.
  • Ajudem al desenvolupament integral de l’infant fomentant el seu propi descobriment del món que l’envolta a partir de l’experimentació i la vivència. Busquem una organització de l’espai que procuri un ambient ric en experiències directes diàries donant gran importància a l’espai exterior com a espai d’aprenentatge.
  • El centre dóna gran importància a la capacitat comunicativa dels infants en totes les seves vessants. Tant a nivell gestual i emocional en els més petits com verbal a partir de l’aprenentatge de les llengües d’una manera integrada i significativa en les rutines diàries del centre.
  • Per això donem importància a l’aprenentatge de l’anglès, tant present en la societat actual. Per això el centre ofereix activitats tant dins com fora de l’horari en llengüa anglesa.